Toolbox

Hoe ver is jouw bedrijf op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Ben je, als leidinggevende of als medewerker, voorbereid op de toekomstige demografische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Neemt ieder zijn verantwoordelijkheid? Genoeg vragen. Nu de antwoorden nog! Gelukkig zijn er genoeg tools die daarbij kunnen helpen: van handleidingen en checklists tot achtergrondartikelen. Je vindt ze in deze toolbox.

Visie en Beleid

over de vertaling van de strategische doelen naar beleid gericht op duurzame inzetbaarheid

Managers

over de wijze waarop leidinggevenden duurzame inzetbaarheid kunnen ondersteunen

Organisatie van werk

over hoe werk en communicatie zo ingericht kunnen worden dat duurzame inzetbaarheid ondersteund wordt

P-Instrumenten

de instrumenten, handleidingen en checklists die duurzame inzetbaarheid ondersteunen

Wat kan ik in de Toolbox ‘Duurzame Inzetbaarheid Kleinere Maatschappijen’ vinden?
U vindt informatie over het belang van visie en beleid ten aanzien van duurzame inzetbaarheid in uw organisatie. U heeft handleidingen tot uw beschikking hoe duurzame inzetbaarheidsbeleid voor uw organisatie vorm te geven.  De toolbox maakt inzichtelijk waaraan te denken en wie hierbij te betrekken.
Duurzame inzetbaarheid wordt voor een groot deel geborgd in de HR-cyclus van een organisatie. Deze toolbox voorziet u in alle handleidingen en gespreksformulieren die u nodig heeft om de HR-cyclus met uw medewerkers volledig door te lopen.

Hoe is de Toolbox ‘Duurzame Inzetbaarheid Kleinere Maatschappijen’ ingericht?

De Online Toolbox ‘Duurzame Inzetbaarheid Kleine Bedrijven’ is in vier clusters ingedeeld:

I Visie en Beleid

In de cluster Visie en Beleid vindt u alle informatie en materiaal om uw strategische doelen te vertalen naar beleid waarmee u bereikt dat duurzame inzetbaarheid een integraal onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt.

II Managers

In de cluster Managers kunnen managers naslaan waar ze aan moeten denken als ze met hun team en medewerkers willen werken aan duurzame inzetbaarheid. De HR-cyclus is daarbij als uitgangspunt genomen.

III Organisatie van het werk

In de cluster Organisatie van het werk leest u hoe aandacht te besteden aan communicatie en werkprocessen om duurzame inzetbaarheid ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

IV P-instrumenten

Wilt u alleen gebruik maken van instrumenten? Klik dan cluster P-instrumenten aan, daarin staan alle handleidingen en checklists voor u gerubriceerd.


Hoe vind ik mijn weg in de Toolbox ‘‘Duurzame Inzetbaarheid Kleinere Maatschappijen’ ?

De Online Toolbox ‘Duurzame Inzetbaarheid Kleinere Maatschappijn’ heeft drie ingangen waarmee u uzelf wegwijs maakt in de toolbox:

1.    U klikt op één van de clusters waar u introducties aantreft op de verschillende thema’s en instrumenten.

2.    U klikt op Inhoudsopgave . In één oogopslag kunt u titels van ingangen of instrument kiezen.
Let op! De inhoudsopgave is ingedeeld naar cluster, sommige instrumenten zult u ondere meerdere thema’s terugvinden.

3.    U klikt op P-instrumenten en surft meteen naar de lijsten met instrumenten.