Visie en beleid

Duurzame inzetbaarheid heeft aan de ene kant te maken met aansluiten op marktontwikkelingen en technologische vernieuwingen en andere kant met de personele samenstelling en arbeidsmarktontwikkelingen. Hoe je daarmee omgaat, beschrijf je in de visie op duurzame inzetbaarheid en in het bijgaande beleid. In dat beleid mogen de volgende drie thema’s in ieder geval niet ontbreken:

  1. Visie en beleid op gezonde loopbanen
    Duurzaam inzetbaarheidsbeleid is gericht op het optimaal inzetten van personeel, nu en in de toekomst. Het gaat om synergie met en de verbinding tussen taken, functies, sfeer, leiding en ontwikkelmogelijkheden. Hoe je dat opstelt? Er zijn instrumenten die helpen bij:
  1. Een goede personeelsplanning
    Voorwaarde bij duurzame inzetbaarheid is het toekomstgericht vaststellen van de personeelsbezetting – denk aan leeftijd, belastbaarheid en kwaliteit. Dat stelt je in staat om in werving en trainingen aan te sluiten bij wat nodig is. En denk ook aan het monitoren van ziekteverzuim en bijbehorende beleidsinvesteringen. Kom je er niet uit? Gebruik bijvoorbeeld de Rekentool Strategische Personeelsplanning.
  2. Levensfasebewust personeelsbeleid
    De levensfase waarin een medewerker zich bevindt, heeft invloed op zijn of haar behoeften en mogelijkheden. Zo willen starters ervaring opdoen en gerichte feedback ontvangen. Levensfasebewust personeelsbeleid gaat dan ook over duurzame en optimale inzetbaarheid van medewerkers door aan te sluiten bij zijn of haar levensfase.