P-instrumenten

P-Instrumenten

In dit cluster P-Instrumenten staan alle onderdelen uit de Toolbox voor kleine bedrijven gerubriceerd.
Klik hieronder aan welk type instrument u wil bekijken:

Beschrijvingen en toelichtingen
Aandacht voor de balans tussen arbeid en zorg
Aandacht voor Life Events
Aandacht voor stresssignalen
Invoeren van competentiemanagement
Levensfasen in de werkcontext: een beschrijving
Opbrengsten Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid
Over de balans tussen moeten, willen en kunnen
Overzicht Levensfasen en duurzame inzetbaarheid
P&O beleid in relatie tot levensfasen
Taakverrijking en mobiliteit
Transparantie functiegebouw
Visie op Duurzame Inzetbaarheid
Checklists, Stappenplannen & Rekentool
Checklist P&O-beleid in relatie tot levensfasen
Checklist Duurzame Inzetbaarheid
Rekentool Strategische Personeelsplanning
Stappenplan Opzetten Beleid
Stappenplan Strategische Personeelsplanning