Managers

Als manager heb je een cruciale rol in het vormgeven van duurzaam inzetbaarheidsbeleid door medewerkers zódanig aan te sturen dat zij goed functioneren, zich blijven ontwikkelen en proactief met hun eigen loopbaan bezig zijn. Medewerkers hebben er belang bij aantrekkelijk te blijven op de in- en externe arbeidsmarkt en werk te doen dat bij hun competenties, waarden en drijfveren past. Voor een manager is het dan ook de eerste stap om zich de visie op duurzame inzetbaarheid van de organisatie eigen te maken. Het gaat daarbij om inzetbaarheid binnen de organisatie maar óók daarbuiten.

Wist u dat…..
… ZLM Verzekeringen tijdens de zeer drukke prolongatieweken stoelmassages aan medewerkers aanbood en daar 80 medewerkers met veel plezier gebruik van maakten?
… afstemmen tussen organisatie- en persoonlijk ontwikkeling voor een manager een continu proces is en plaatsvindt tijdens de gespreksmomenten in de HR-cyclus?

Wat je kunt doen
De visie in het hoofd? Dat is het uitgangspunt om medewerkers te begeleiden bij hun ontwikkeling en werken aan inzetbaarheid. Daarbij zijn belangrijk:

Coachen op duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is in het belang van zowel medewerkers als bedrijf. De opbrengsten zijn op een rijtje gezet in Opbrengsten Duurzame Inzetbaarheid.

De leidinggevende die duurzame inzetbaarheid ondersteunt:

  • levert een bijdrage aan het toekomstgericht vaststellen van functiebeschrijvingen of competentieprofielen;
  • begrijpt dat elke levensfase specifieke thema’s en risico’s kent. Zie hiervoor het ‘overzicht levensfasen en duurzame inzetbaarheid’;
  • ondersteunt de medewerker in het verkrijgen van kennis over diens kwaliteiten, competenties en drijfveren door deze te faciliteren, te spiegelen, met respect te confronteren, feedback te geven  en van faciliteiten te voorzien;
  • sluit met taken zoveel mogelijk aan op wensen, kwaliteiten en belastbaarheid van de medewerker;
  • voorkomt dat de medewerker vast komt te zitten in een functie door taakverrijking en mobiliteit bespreekbaar te maken;
  • heeft oog voor vitaliteit, de verhouding belasting/belastbaarheid, heeft aandacht voor de balans tussen arbeid en zorg;
  • en heeft aandacht voor stresssignalen;

Overzicht HR-gesprekken

In de verschillende gesprekken in de HR-Cyclus geeft u als leidinggevende met u werknemers vorm aan haar of zijn duurzame inzetbaarheid. Deze handleidingen kunnen voor u een steuntje in de rug of een reminder zijn, hoe de geplande gesprekken met uw medewerkers ten volle te benutten!