Waarom Verzeker je Inzet?

Goed inzetbaarheidsbeleid is noodzakelijk om slagvaardig te kunnen opereren. En het lijkt wel steeds belangrijker te worden: Nederland vergrijst, de arbeidsmarkt wordt krapper en werknemers moeten langer doorwerken. Tegelijk moeten organisaties innoveren om te kunnen blijven concurreren. Iedere branche heeft daarom behoefte aan goed opgeleide en inzetbare werknemers, nu en in de toekomst.

De verzekeringsbranche werkt daaraan met het programma Verzeker je Inzet. Hiermee wil de branche medewerkers faciliteren om verschillende werkzaamheden en functies adequaat te kunnen vervullen. Uitgangspunt daarbij is continue persoonlijke ontwikkeling, blijven leren en flexibel inzetbaar zijn. In iedere fase van je loopbaan en leven. En in aansluiting op de organisatieontwikkeling en -doelstellingen.

Een paar van de voordelen

  • Jonge en oudere medewerkers blijven productief, betrokken, gemotiveerd en gezond.
  • Het werk is voor iedereen afwisselend en uitdagend, wat de ambitie ook is.
  • Mensen komen en blijven graag bij de organisatie werken.
  • Een goede score op productiviteit, medewerkerstevreden en ziekte- en verzuim.
  • De organisatie is weerbaar en kan flexibel inspelen op toekomstige┬á ontwikkelingen.

Allemaal betrokken
Zowel werkgever als werknemer zijn verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid. Ze moeten het samen doen, maar het levert ook iedereen in de organisatie wat op:

  • De directie: sturen op de toegevoegde waarde, het rendement en de continu├»teit. Laten zien dat de organisatie een sociale en aantrekkelijke werkgever is.
  • De OR: bereiken van een optimale balans tussen de belangen van de werknemer en de onderneming.
  • De manager: een productief team dat tevreden is. En gekwalificeerd, betrokken en gemotiveerd.
  • De medewerker: bijdragen aan kwaliteit van het team, competenties bijhouden en verder ontwikkelen. Werken aan je eigen inzetbaarheid, ook buiten de branche.