Taskforce Samenhangend inzetbaarheidsbeleid

De diverse partijen die werken aan Verzeker je Inzet hebben zich verenigd in een speciale taskforce: de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid. De taskforce is begin 2006 ingesteld door de partijen die betrokken waren bij de Cao voor het Verzekeringsbedrijf en bestaat uit vertegenwoordigers van vakorganisaties en werkgevers.

Leden van de taskforce

  • Guy van Doremalen, Nederlandse Rechtsbijstand Verzekering Mij. N.V., voorzitter
  • Yvonne Sengers, Allianz
  • Sandra Hendriks, CNV Vakmensen
  • Inge de Vries, De Unie
  • Secretariaat:¬† Jessica Boonekamp, Verbond van Verzekeraars, cao@verzekeraars.nl

Doelen en taken
Doel van de taskforce is het prikkelen van werkgevers en werknemers om na te denken over het inzetbaarheidsbeleid in hun organisatie. Leidraad daarbij is een deel uit de Cao voor het Verzekeringsbedrijf, opgesteld in 2006:

SAMENHANGEND INZETBAARHEIDSBELEID EN ONTWIKKELING

Onder invloed van markt- en productontwikkelingen en de voortschrijdende informatietechnologie zullen organisaties en de functies daarbinnen voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Wil een onderneming daar snel en slagvaardig op kunnen inspelen, dan heeft zij behoefte aan goed opgeleide, breed inzetbare werknemers met een flexibele opstelling. Werknemers hebben er vanuit hun behoefte aan werkzekerheid alle belang bij in de gelegenheid te worden gesteld zich voortdurend te blijven ontwikkelen opdat ze kunnen (blijven) voldoen aan veranderende eisen en omstandigheden.
Vanuit dit gezamenlijk belang van onderneming en werknemers krijgt samenhangend inzetbaarheidsbeleid en ontwikkeling, als onderdeel van het sociaal beleid, bijzondere aandacht van werkgevers en vakorganisaties binnen de cao voor het verzekeringsbedrijf.

Het beleid heeft als doel een optimale inzetbaarheid van alle werknemers op de interne en externe arbeidsmarkt, nu en in de toekomst, ongeacht hun leeftijd. Vrijwillige loopbaanombuigingen kunnen onderdeel uitmaken van het inzetbaarheidsbeleid. De werkzaamheden van de begin 2006 ingestelde
Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid (bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemersorganisaties) worden voor de duur van de cao 2015-2016 verlengd.

(Uit CAO voor het Verzekeringsbedrijf Binnendienst 2015- 2016)