Organisatie

Verzeker je Inzet is een initiatief dat ‘getrokken’ wordt door diverse partijen die verenigd zijn in de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid. Deze taskforce is begin 2006 ingesteld door de partijen bij de Cao voor het Verzekeringsbedrijf. De taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van vakorganisaties en werkgevers. In de Cao is een tekst over Samenhangend Inzetbaarheidbeleid en ontwikkeling opgenomen.

Het beleid van de taskforce heeft als doel alle werknemers optimaal in te zetten op de interne en externe arbeidsmarkt, nu en in de toekomst, ongeacht hun leeftijd. De noodzaak voor het toepassen van inzetbaarheid houdt niet op bij de grenzen van de Cao voor het verzekeringsbedrijf. De activiteiten van de taskforce zijn daarom gericht op alle leden van het Verbond van Verzekeraars.

Verzeker je Inzet

Met een actieplan en een communicatieplan waarbinnen regelmatig workshops worden aangeboden wil de Taskforce verzekeraars en hun medewerkers prikkelen om na te denken over het inzetbaarheidsbeleid in de eigen onderneming. Deze website heeft tot doel werkgevers en werknemers uit de branche informatie te bieden om te werken aan een goede inzetbaarheid.

Samenstelling Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid

De Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidbeleid bestaat uit de volgende personen:

  • Guy van Doremalen, DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekering Mij. N.V., voorzitter
  • Yvonne Sengers, Allianz
  • Sandra Hendriks, CNV Vakmensen
  • Inge de Vries, De Unie
  • Secretariaat:  Jessica Boonekamp, Verbond van Verzekeraars, cao@verzekeraars.nl