Leidinggevende speelt cruciale rol in leven medewerker

In het sfeervolle Insurance LAB van het Verbond van Verzekeraars kwam eind vorig jaar weer een grote groep leidinggevenden samen voor de masterclass ‘Ontwikkelingsgericht leiderschap’. Volgens beleidsadviseur Jessica Boonekamp heeft de snel veranderende sector weerbare en wendbare medewerkers nodig. Deze masterclass, gegeven door Boonekamp en Edwin Brink, geeft ruimte voor zelfreflectie en de mogelijkheid om als manager aan de slag te gaan met de toekomst van onze sector.

Brink, aangesloten bij netwerkorganisatie Qidos, is voor de vierde keer op rij bij het Verbond om zijn expertise met ons te delen. “Ik vind het mooi als mensen zelfbewuste keuzes leren maken en het heft in eigen handen nemen. Ik ben er overigens van overtuigd dat dit op allerlei niveaus kan, want er zijn altijd en overal kleine stapjes te maken om je werk zo leuk mogelijk te maken.”

In de afgelopen jaren heeft hij gemerkt dat leidinggevenden nog steeds een cruciale rol spelen in het (werkende) leven van medewerkers. “Ondanks het feit dat jullie dit misschien helemaal niet willen of zijn, wordt er toch nog altijd naar jullie opgekeken.” Tijdens de masterclass ontwikkelingsgericht leiderschap zoomt hij dan ook in op de rol van leidinggevenden, hun houding en gedrag.

De sector heeft vitale en wendbare medewerkers nodig
In 2014 hebben sociale partners zoals vakbonden en leden van het Verbond een gezamenlijke Sociale Agenda voor vier jaar opgesteld. Hierin wordt de toekomst van de factor arbeid in de sector geschetst. Nu, vier jaar later, is de Sociale Agenda 2019-2021 vernieuwd. Welke ontwikkelingen zijn er op politiek, sociaal, economisch, maatschappelijk en technisch terrein en welke invloed heeft dit op het werkklimaat? De ontwikkelingen zijn vertaald naar belangrijke HR-thema’s in de verzekeringsbranche: Instroom, mobiliteit en arbeidsvoorwaarden.

De sector is in transitie, vertelt Boonekamp. “Acht jaar geleden waren er nog zo’n 300 verzekeraars. Tegenwoordig staat de teller op 150. Deze krimp in de sector is onder andere een gevolg van digitalisering en veranderende businessmodellen. Verzekeraars reorganiseren regelmatig en er zijn consolidatieslagen gemaakt om efficiënter te kunnen werken. Om op de huidige en toekomstige veranderingen in te kunnen spelen, heeft de sector vitale en wendbare medewerkers nodig die zich kunnen bewegen binnen- en buiten de sector.

Coachen op inzetbaarheid
Hoe blijven medewerkers zo lang mogelijk vitaal en van toegevoegde waarde voor zichzelf én hun omgeving? Het is een proces wat altijd door blijft gaan, want een leven lang leren is volgens Brink steeds meer gemeengoed geworden. Het is als leidinggevende de kunst om te coachen op inzetbaarheid, zonder echt een loopbaancoach te zijn. Het kan, door de ‘zes succesfactoren van ontwikkelingsgericht leiderschap’ toe te passen.

De 6 succesfactoren van ontwikkelingsgericht leiderschap
1 Wees een voorbeeld.
2 Schets de toekomst – Jij hebt een beeld van de toekomst, gaat de medewerker met je mee?
3 Stimuleer de eigen verantwoordelijkheid en geef vrijheid – Wat is de balans tussen werk en privé?
4 Ondersteun door middel van coaching – Wat wil de medewerker en wat kun jij hem/haar bieden?
5 Investeer in de relatie – Wees oprecht met elkaar in contact. Laat jij als leidinggevende wel eens je kwetsbaarheid zien?
6 Faciliteer met vervolgstappen – Kan ik je ergens bij helpen in mijn netwerk. Biedt hulp zonder daarin de verantwoordelijkheid over te nemen.

Dit hoeft volgens Brink niet altijd alleen in één op één gesprekken. Ook binnen het hele team kun je je eigen ontwikkeling en die van de medewerkers bespreken.

Vijf kernprofielen
Uit gesprekken met leidinggevenden binnen de verzekeringssector blijkt dat zij tegen weerstand aanlopen. Het lijkt er volgens managers soms op alsof hun teamleden niet willen bewegen. De Sociale Partners merken deze weerstand ook op, maar dit heeft volgens hen ook een goede reden. Als medewerkers geen perspectief zien, weten zij niet in welke richting zij moeten bewegen. Daarom kijkt Boonekamp, samen met een branchebrede HR-denktank naar de vijf meest voorkomende kernprofielen.

Deze kernprofielen zijn nog volop in ontwikkeling en de sociale partners willen deze profielen nog toetsen aan managers en medewerkers. De uitkomsten hiervan worden gedeeld op verzekerjeinzet.nl.

Follow up
Zoals de Sociale Agenda 2019-2021 beschrijft, is voor leidinggevenden in de verzekeringssector is een sleutelfunctie weggelegd om de transitie, waar de branche zich in begeeft, verder te brengen. Het Verbond van Verzekeraars heeft dan ook de ambitie om leidinggevenden met masterclasses te faciliteren.