Inzetbaarheidsscan, de eerste ervaringen

Begin dit jaar heeft de taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid met adviesbureau Implicit een mooie inzetbaarheidsscan uit onderhandeld. De scan bestaat uit een intake, 2 uur persoonlijke coaching, toegang tot een loopbaanportaal, een persoonlijk actieplan en een nazorggesprek. Inmiddels hebben een aantal medewerkers uit de branche gebruik gemaakt van deze scan en de eerste reacties zijn positief.

De inzetbaarheidsscan in de praktijk
De inzetbaarheidsscan maakt zichtbare én onzichtbare beweegmotieven inzichtelijk. Medewerkers krijgen vanuit 7 dimensies vragen voorgelegd en gaan daarover in gesprek met een coach. De deelnemers zijn positief, omdat op een laagdrempelige manier helder wordt waar de mogelijkheden en kansen liggen, maar ook de belemmeringen worden zichtbaar. De medewerkers geven aan na de inzetbaarheidsscan inzichtelijk te hebben welke drempels men zichzelf opgelegd. Verder zijn ze positief over de handvatten die door coach zijn aangedragen. Een aantal deelnemers heeft gebruik gemaakt van de opvolgende workshop.

Enkele reacties
• Er komen veel veranderingen op me af. Het gesprek heeft me weer positieve energie gegeven.
• De vragen en handreikingen op het mentale vlak spraken me erg aan. Grappig om te zien hoe ik mezelf bepaalde gedachten heb toegeëigend. Als ik er net even anders tegen aankijk, zijn er veel meer mogelijkheden.
• Het is fijn om met een onafhankelijk deskundige over mijn situatie te kunnen sparren. Het voelt veilig om een paar onzekerheden in vertrouwen met mijn coach te kunnen bespreken. Direct heb ik bruikbare tips en adviezen meegekregen. We houden nog even contact met elkaar.
• Het feit dat ik bij de workshop mensen uit andere bedrijven heb ontmoet, heeft voor mij toegevoegde waarde. Er zijn veel raakvlakken en vergelijkbare situaties. Mooi dat ik met een paar mensen telefoonnummers uit heb kunnen wisselen.

Koerskaartsessie als basis
Een belangrijk detail is dat een groot deel van de deelnemers vooraf mee heeft gedaan aan een koerskaartsessie. Een koerskaartsessie betreft een inzetbaarheidsinstrument dat wordt aangeboden als pilot vanuit het lopende project (het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid in de sector) dat bij een van de deelnemende verzekeraars is uitgevoerd. Het blijkt dat onder de aandacht brengen van het bestaan van de inzetbaarheidsscan onder medewerkers, die het ook goed kunnen gebruiken naar inzicht van de organisatie, essentieel blijkt om de drempel over te durven gaan en daadwerkelijk deel te nemen aan de inzetbaarheidsscan. Het vraagt om actie vanuit de werkgever en vervolgens van de medewerker.