NEN: Human capital reporting belangrijk volgens World Economic Forum

Het belangrijkste verslag over menselijk kapitaal is momenteel ongetwijfeld het Human Capital Report van het World Economic Forum (WEF). Vanuit de overtuiging dat menselijk kapitaal, materieel en finacieel kapitaal gaat overtreffen als belangrijkste factor voor economische groei, publiceert het WEF jaarlijks een uitgebreid document waarin de stand van zaken betreft de ontwikkeling van talent (onderwijs, innovatief vermogen, kennisinstituten, etc.) in de meeste landen ter wereld wordt geanalyseerd en vergeleken. Het is een invloedrijk document dat de politieke agenda op allerlei bestuurslagen mede bepaalt. Kabinetsleden zien stijgingen op de vergelijkingslijstjes dan ook graag als verdienste van het gevoerde beleid.

De gedachte dat de ontwikkeling van de talenten van mensen één van de belangrijkere toetsstenen vormt in het beoordelen van de toekomstbestendigheid van een land, vindt ook steeds meer ingang op kleinere schaal. Bedrijven raken in toenemende mate overtuigd, zeker in dienstenland Nederland, dat het sturen op de kwaliteit van medewerkers, het menselijk kapitaal, vaak meer zegt over de toekomst van een bedrijf dan de financiële balans. Niet voor niks is HRanalytics een groeiende business en vormt het de basis voor een succesvol bedrijf volgens een onderzoek van Deloitte. Uit dit onderzoek volgt dat het merendeel van de ondervraagde bedrijven dit gegeven erkennen, maar moeite hebben het te implementeren: “Three in four surveyed companies (75 percent) believe that using people analytics is “important,” but just 8 percent believe their organization is “strong” in this area—almost exactly the same percentage as in 2014.” Zie: Deloitte, Human Capital Trends 2015,

Het beeld dat bedrijven niet zo sterk zijn in het publiceren en gebruiken van cijfers over hun menselijk kapitaal als dat ze zouden willen zijn komt eveneens naar voren uit een onderzoek van het Britse CIPD, een gerenommeerde branchevereniging van HR professionals wereldwijd. Niet verwonderlijk is dat onder organisaties waar het wel lukt om het menselijk kapitaal te analyseren, Sillicon Valley oververtegenwoordigd is. Een belangrijke hindernis voor vele anderen is volgens het CIPD het gebrek aan een gedeeld kader voor de publicatie van menselijk kapitaal taal: “Language remains a barrier to better use of HCM data. Confusion over HCM terminology and measures, continues to prevent better uptake of HCM reporting by organisations and investors alike.” Zie: CIPD, Investing for sustainable growth

Een belangrijke stap in de verdere integratie van het gebruik van gegevens over menselijk kapitaal in het bepalen van bedrijfsstrategie en het informeren van aandeelhouders is de ontwikkeling van een ISO-norm voor Human Capital reporting. Onder leiding van Dr. Stefanie Becker, Universität des Saarlandes, zijn experts gestart met het maken van internationale richtlijnen om het rapporteren over menselijk kapitaal uniform en duidelijk te maken. Dit is een cruciaal element om HR de boardroom in te krijgen en om aandeelhouders en investeerders een completer beeld geven van het potentieel van een organisatie.

NEN steunt deze ontwikkeling en vaardigt Nederlandse experts af om bij te dragen aan de verankering van menselijk kapitaal als centrale stuurfactor voor de toekomst van organisaties. Zie hier de HR-pagina’s van NEN. Ook indirect faciliteert NEN de input van HR experts en andere belanghebbenden. In nationale vergaderingen wordt de voortgang besproken van het project en krijgen leden de mogelijkheid commentaar in te dienen om zo hun kennis en belangen internationaal leidend te laten zijn. Internationaal komen de experts begin mei weer bij elkaar in Berlijn.

Auteur: Robby Veders

Consultant Industry and Safety, NEN

www.nen.nl