De HR-Cyclus

Het is belangrijk dat een organisatie de aandacht voor duurzame inzetbaarheid regelt, beheerst en faciliteert. De HR-Cyclus is daar een goed instrument voor.  Alle gesprekken in de HR-Cyclus zijn namelijk een kans om gezamenlijk te werken aan duurzame afstemming van medewerker en organisatie; vanaf het sollicitatiegesprek tot met het exitgesprek. Onderstaand is de cyclus weergegeven. In de binnenste ring vind je de gesprekken die relevant zijn om het functioneren in de huidige functie te ondersteunen en te beoordelen. In de buitenste ring gaat het om bredere loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling. Je ziet daar de onderwerpen loopbaangesprek en ‘Life events’.

 

De HR-cyclus

Gesprekken voeren
De meeste organisaties hebben hun eigen methoden en middelen om de gesprekken uit de HR-Cyclus te voeren. Een beetje hulp nodig? Verzeker je Inzet biedt meer informatie over het loopbaangesprek. En ook in de toolbox zijn diverse middelen te vinden die helpen bij het organiseren van duurzame inzetbaarheid.