Handleiding beoordelingsgesprek

In het beoordelingsgesprek beoordeelt de leidinggevende de resultaten van de medewerker van de afgelopen periode. Er is geen gelegenheid voor uitgebreide discussie. De leidinggevende geeft zijn oordeel over het functioneren van de medewerker en licht dit toe. De boodschap mag voor de medewerker geen verrassing zijn, omdat er tussentijdse gesprekken gevoerd zijn.
De leidinggevende kan ter voorbereiding nogmaals naar het Planningsformulier en het Functioneringsformulier in het personeelsdossier kijken. Het oordeel kan voor de medewerker gekoppeld zijn aan consequenties en dient daardoor zorgvuldig gevormd en gecommuniceerd te worden.

Meer informatie is te vinden onder:

  • Bepaal waar en wanneer het beoordelingsgesprek plaats vindt
  • Vul het beoordelingsformulier vooraf in en bereid het gesprek goed voor
  • Wees bewust van de boodschap die in het beoordelingsgesprek verteld wordt
  • De uitkomst van het beoordelingsgesprek moet (eigenlijk) van te voren al duidelijk zijn bij de medewerker, door alle gesprekken die gevoerd zijn. Het mag geen complete verrassing zijn.
  • Duidelijke afspraken maken over wie wat wanneer doet.
  • Afsluiten met een samenvatting en een evaluatie van het gesprek zelf.
  • De resultaten en de afspraken kort, schriftelijk vastleggen.
1. Inleiding
In de inleiding van het beoordelingsgesprek wordt uitgelegd welke onderwerpen besproken zullen worden en welke consequenties daaraan verbonden kunnen zijn.

2. Terugkoppeling leidinggevende
In dit deel loopt de leidinggevende met de medewerker het beoordelingsformulier door waarbij de leidinggevende aangeeft hoe de medewerker presteert op verschillende onderwerpen. Dit is in principe een eenrichtingsverkeer. Lange discussies zijn niet mogelijk, het gaat om de beoordeling door de leidinggevende. Uiteraard is er ruimte voor toelichting en reactie van uw medewerker. U kunt uw oordeel bijstellen als de toelichting van de medewerker daartoe aanleiding geeft.

3. Afspraken en consequenties

In de afsluiting worden afspraken gemaakt. Dit kan gaan over salarisverhoging, over mogelijke promotiekansen, maar ook over punten die te verbeteren zijn en de consequenties die bij het eventueel niet voldoende functioneren horen.

U kunt ook rechtstreeks naar het Beoordelingsformulier pdf / word gaan aan de hand waarvan de leidinggevende zich voor kan bereiden op het gesprek.