Coachen op inzetbaarheid. Hoe doe je dat?

Een behoorlijk vraagstuk voor leidinggevenden op dit moment: hoe werk ik aan duurzame inzetbaarheid van mijn medewerkers? Want de arbeidsmarkt verandert, evenals de verwachtingen van medewerkers over ontwikkeling en loopbaan. Ook in de verzekeringssector. Het Verbond organiseerde daarom samen met de vakorganisaties twee management masterclasses over het thema.

Duurzame inzetbaarheid is een van de thema’s van de Sociale Agenda die het Verbond en de vakorganisaties hebben opgesteld. Belangrijk, volgens beleidsadviseur Jessica Boonekamp: “Ontwikkelingen in de branche volgen elkaar snel op. Marktomstandigheden veranderen en medewerkers moeten zich snel kunnen aanpassen. En waar medewerkers misschien wel willen meebewegen, bieden de systemen en de gebaande paden die ruimte niet altijd. Of andersom. In de masterclasses hebben we besproken hoe je daar als leidinggevende mee kunt omgaan. En vooral over hoe je medewerkers kunt coachen bij het vergroten van hun inzetbaarheid.”

Zelf ervaren
Eigen ervaring stond tijdens de bijeenkomsten centraal. De 55 aanwezigen deelden die dan ook volop. Over veranderingsbereidheid van mensen, interne mobiliteit of ontwikkelingsgesprekken. “Of bijvoorbeeld over het spanningsveld tussen je eigen team van goede mensen intact houden en die goede mensen helpen bij een overstap naar een andere afdeling. Veel bleek te zitten in het tonen van lef om buitende de gebaande paden te treden en je niet te houden aan de geijkte processen”, meent Boonekamp. De leidinggevenden kregen niet alleen handige tips en trucs, maar konden die ook meteen in de praktijk brengen. Zo werd iedereen uitgenodigd een eigen succesverhaal vertellen, waarna hij of zij van andere deelnemers positieve feedback kreeg op een geeltje. “Zelf ervaren wat dat met je doet, motiveert om zo’n oefening ook met je medewerkers te doen.”