Wat kun je als leidinggevende doen?

Als leidinggevende heb je een cruciale rol in het vormgeven van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Dat doe je door je medewerkers zodanig aan te sturen dat zij goed functioneren, zich blijven ontwikkelen en proactief met hun loopbaan bezig zijn. Maar hoe precies? Het is belangrijk om jezelf de vraag te stellen of je weet in welke ‘levensfase’ je medewerkers zich bevinden. En wat betekent die fase? Je kunt dit lezen in het ‘overzicht levensfasen en duurzame inzetbaarheid.

Medewerkers hebben er belang bij om aantrekkelijk te zijn en te blijven op de arbeidsmarkt. En om werk te doen dat bij hun competenties, waarden en ambities past. Voor een manager is het daarom belangrijk om zich de ‘visie op duurzame inzetbaarheid‘ van de organisatie eigen te maken.

Afstemmen tussen de ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van medewerkers is voor een leidinggevende een continu proces. Het is dus belangrijk om:

… te coachen op duurzame inzetbaarheid
Dat kan bijvoorbeeld door:

  • een bijdrage te leveren aan het toekomstgericht vaststellen van functiebeschrijvingen of competentieprofielen;
  • begrijpen dat elke levensfase specifieke thema’s en risico’s kent. Zie hiervoor het ‘overzicht levensfasen en duurzame inzetbaarheid‘;
  • de medewerker te ondersteunen in het verkrijgen van kennis over zijn kwaliteiten, competenties en drijfveren door deze te faciliteren, te spiegelen, met respect te confronteren, feedback te geven  en van faciliteiten te voorzien;
  • taken zoveel mogelijk aan te laten sluiten op wensen, kwaliteiten en belastbaarheid van de medewerker;
  • te voorkomen dat de medewerker vast komt te zitten in een functie door taakverrijking en bespreekbaar maken van mobiliteit;
  • oog te hebben voor vitaliteit, de verhouding belasting/belastbaarheid, heeft aandacht voor de balans tussen arbeid en zorg;
  • aandacht te hebben voor stresssignalen.

… HR-gesprekken te voeren
Ook in de verschillende gesprekken in de HR-cyclus kun je als leidinggevende vorm geven aan duurzame inzetbaarheid. Bijvoorbeeld bij het loopbaangesprek.