Waarom werken aan duurzame inzetbaarheid?

“Continue persoonlijke ontwikkeling en flexibel inzetbaar zijn wordt de nieuwe norm. Hiervoor zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk.”

In de toekomst is er mogelijk een tekort aan inzetbare medewerkers. Het werven wordt dan lastiger. Dat betekent dat het belangrijk is om te investeren in de medewerkers die er al zijn.

Wat betekent dat?

  • Zicht krijgen (en anticiperen) op trends en ontwikkelingen in de branche, technologie en arbeidsmarkt.
  • Proactief meedenken, mee leren én meedoen met die ontwikkelingen, binnen de organisatie.
  • Vertalen van die ontwikkelingen in vakspecifieke kennis en vaardigheden.
  • Continu ontwikkelen op vakgebieden, veranderende functies en rollen binnen de organisatie.
  • Leren kennen van de motivaties en ambities van jezelf aan leidinggevende en vervolgens in jouw medewerkers. En hiervoor perspectief bieden.

Dat is nogal een rijtje. Maar wel een heel belangrijk rijtje. Concreet kunt u voor uw organisatie de volgende drie vragen stellen:

  1. Wat komt er op ons af qua ontwikkelingen en veranderingen?
  2. Wat betekent dat voor onze personeelsbezetting en -kwaliteit?
  3. Hoe krijgen en behouden we de juiste personen op de juiste plekken?